Het aanbod

Wat ontvangt u bij een samenwerking met Timmermans Advies

Wat is de meerwaarde van Timmermans Advies?

Op het gebied van (zakelijk) advies zijn nieuwe vormen van dienstverlening steeds meer gewenst. Strategisch advies wordt belangrijker. Advisering op financieel vlak is essentieel. Daarnaast vraagt de klant om toegevoegde waarde. Ik kijk verder dan de jaarrekening. Ik maak uw zaak toekomstbestendig. Ik stel mezelf op als strategisch partner.

Wat ontvangt u bij een samenwerking met Timmermansadvies?

  • Ik spreek maandelijks de cijfers en laat zien wat die betekenen voor u als ondernemer.

    Met cijfers houden wij grip op uw begroting. De begroting stellen wij gezamenlijk aan het begin van het jaar op. De begroting is leidend.

  • Naast advisering op financieel vlak, geef ik ook strategisch advies. Ik zorg daarmee voor toegevoegde waarde vanuit de administratieve dienstverlening.
  • Ik geef ook advies bij andere vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van prijzen. Moet u uw vastgestelde prijzen blijven hanteren? Of kunt u beter lef tonen en de prijzen van hardlopers in uw assortiment verhogen om betere marges te behalen? Ik bereken voor u het antwoord.
 
  • Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen van de markt en informeren u persoonlijk wat dit betekent voor uw bedrijf.

  • Naast de maandelijkse bespreking van de cijfers, hebben we regelmatig overleg met u. Wij richten ons op het creëren van gezonde brutomarges en houden de kosten scherp in de gaten.

  • Dankzij onze contacten in de branche zorgen wij voor scherpe inkoopafspraken met leveranciers.

Onder het genot van een kopje koffie start ik altijd met een gratis intakegesprek. Ik wil graag met u kennismaken en uw wensen horen. Daarna bekijken we gezamenlijk hoe we het gaan aanpakken om tot het juiste resultaat te komen. En u kunt ondertussen gewoon doorgaan met ondernemen.

Jan Timmermans

Uw adviseur

Ontmoet uw adviseur